Moestuin dierverzorging 111860986424

De Stichting

Stichting Moestuin Projecten is opgericht in 1998.

 

De Stichting heeft de volgende doelstellingen:

  • Het bieden van werk en scholing aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
  • Het behoud van de agro-biodiversiteit door middel van de teelt en de verkoop van streekgewassen.

 

De stichting tracht dit doel te bereiken door het initiëren en (doen) exploïteren van een sociale onderneming die bestaat uit een biologische tuinderij in combinatie met educatieve en recreatieve activiteiten waaronder een winkel, lunchcafé en restaurant. De verantwoordelijkheid voor de exploitatie is neergelegd bij Moestuin Maarschalkerweerd Holding BV.

 

De stichting staat geregistreerd als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Schenkingen zijn derhalve belastingaftrekbaar.

 

Postadres:

Stichting Moestuin Projecten

T.a.v. Dhr. P. Jagtman

Laan van Maarschalkerweerd 2

3585 LJ Utrecht

030-2144869

Kvk: 30.14.85.69

RSIN: 80.86.40.604

 

Het bestuur van de stichting bestaat uit:

  • Dhr. H. Mellink (voorzitter)
  • Mevr. C. de Jong  (penningmeester)
  • Dhr. L. Hollman

 

Dhr. P. Jagtman is namens de Stichting Projectleider en gevolmachtigde. De bestuursleden van de stichting zijn onbezoldigd.

 

De Moestuin is een sociale onderneming waarbij de Stichting toezicht houdt of de doelstellingen goed worden uitgevoerd. De Moestuin is verder aangesloten bij de code sociale ondernemingen. Zie voor meer informatie onderstaande bijlagen.

Lees hier ons jaarverslag van 2023

Akte van oprichting Stichting Moestuin Projecten

Akte van oprichting Moestuin Maarschalkerweerd Holding

Akte van oprichting besloten vennootschap

Akte van oprichting Moestuin Maarschalkerweerd Zorg bv

Jaarrapportage Sociale Onderneming De Moestuin 2023

Missie, Visie en Strategie

Beloningsbeleid

Structuur van De Sociale Onderneming

Publicatie Jaarrekening Moestuin Maarschalkerweerd Holding BV

Publicatie jaarrekening Moestuin Maarschalkerweerd BV

Publicatie Jaarrekening Moestuin Maarschalkerweerd Zorg BV

Publicatiestukken Stichting Moestuin Projecten 2022