20220921 Moestuin shoot 1 111860985816

Social return

Wat is het

Social return heeft betrekking op de Gemeente.

 

Voor wie is het

Als bedrijven een aanbesteding hebben bij de Gemeente Utrecht van circa meer dan 100.000 euro dan zijn ze verplicht een bepaald percentage van hun omzet in te vullen als social return, dus zelf ook aankopen te doen bij bedrijven die de Gemeente heeft geoormerkt als sociale onderneming. Daarnaast kan je als  bedrijf ook stageplaatsen bieden aan bijvoorbeeld leerlingen die van praktijkscholen afkomstig zijn. Hiermee kan je ook je social return invullen.

 

Waarom bij De Moestuin

De Moestuin is een sociale onderneming waar iedereen meewerkt in een arbeidsmatige setting. We begeleiden jaarlijks zo’n 100 deelnemers die meewerken op de tuin en in de horeca. De deelnemers met een achtergrond in de psychiatrie/verslavingszorg worden begeleid door vakkrachten (koks en tuinders). Daarnaast worden de deelnemers ondersteund door onze trajectbegeleiders. Samen met hun begeleider stellen de deelnemers eigen werkdoelen op die ze willen behalen. Deze worden regelmatig geëvalueerd. Als het goed gaat wordt er samen gekeken naar mogelijkheden tot doorstroom en uiteindelijk misschien wel uitstroom naar betaald werk. Het werk dat de deelnemers bij de Moestuin verrichten zorgt ervoor dat ze meer in de samenleving staan en daar deel van uitmaken. De Moestuin is een erkende sociale onderneming en aangesloten bij de code sociale ondernemingen.

 

Hoe vult De Moestuin dit in

De Moestuin vult het grootste gedeelte van zijn social return in door het bieden van stageplaatsen aan praktijkscholen en stageplekken voor de Mytylschool.  Daarnaast kopen we bijvoorbeeld ook in bij andere sociale ondernemingen voor bijvoorbeeld onze kerstpakketten.