Moestuin keuken 2 banner 111859954746

Hoe we werken

Bij de Moestuin werken we allemaal samen, op ons eigen niveau en tempo. We behandelen iedereen gelijkwaardig en zien elkaar allemaal als collega’s die er mogen zijn.

 

We houden rekening met elkaar. We werken vanuit eigen regie, dat betekent dat je zelf keuzes mag maken en je wensen mag aangeven. 

  

De ondersteuning wordt zodanig geboden dat  je als deelnemer geprikkeld wordt om:

  • Zelf keuzes te maken
  • Zelf initiatief te nemen
  • Verantwoordelijkheid voor eigen handelen te nemen
  • Door te zetten
  • Na te denken over alternatieven
  • Gemotiveerd te raken door het opdoen van vakkennis en ervaring
  • Fouten te durven (en mogen) maken
  • Je in je eigen tempo te ontplooien

 

Elke dag is weer een nieuwe dag.