Moestuin winkel 111860986050

Samenwerkingspartners

Door samen te werken kun je groeien, dat doen wij dan ook volop! Met veel dankbaarheid staan wij graag in contact met onze partners. 

 

De Moestuin werkt fijn samen met alle Buurtteams van Utrecht. Daarnaast werken we met onderaannemingen zoals Lister, WIJ 3.0, Abrona, Reinaerde, Amerpoort, Philadelphia, Altrecht, de Van Der Hoeve Kliniek, Kwintes en Humanitas. Ook hebben we verbindingen met verschillende partijen uit de eerstelijns zorg.

 

Verder werken we samen met Afdeling Werk en Inkomen en bieden we stages aan voor leerlingen van de praktijkscholen: Kranenburg, Stip en het Kromme Rijn College. Met de praktijkscholen in Utrecht hebben we regelmatig contact. We bieden een vast aantal stageplaatsen aan op de tuin en in de horeca. Daarnaast proberen we samen bij vroege schoolverlaters of we een passende werkervaringsplek kunnen bieden, om zo te voorkomen dat een leerling uitvalt en uit beeld raakt. Hierbij vinden we het belangrijk om nauw samen te werken met de school en de voortgang in de gaten te houden.

 

De landelijke aanbieder Nieuwland organiseert arbeidsmatige werkzaamheden in de houtwerkplaats op het terrein van De Moestuin. Hierin werken hun deelnemers mee aan het bouwen van onder andere buitenmeubilair. Door nauwe samenwerking is het voor deelnemers laagdrempelig om over en weer activiteiten uit te proberen om zo te kijken wat het beste past.

 

De kinderen van de Mytylschool zijn al vanaf de start van De Moestuin onze naaste buren. In 2007 hebben wij een bruggetje gemaakt tussen de school en onze tuin. De kinderen maken nu regelmatig gebruik van onze tuin voor educatieve en recreatieve activiteiten.

 

Wil jij ook samenwerken met De Moestuin? Neem contact met ons op!