Tuin met zorg
terug

Maatwerk, sociale activering of arbeidsintegratie

De Moestuin is een sociale onderneming in Utrecht. Wat bijzonder aan De Moestuin is dat wij een zorgbedrijf en een commercieel bedrijf aan elkaar verbinden. Dit geeft een realistisch beeld van de arbeidsmarkt, in een beschermde omgeving. De Moestuin bestaat uit een tuinderij, een lunchcafé met een biologische winkel en feest- en vergaderlocatie De Oranjerie.

 

 

Een traject bij ons op de Tuin

Voor tuinieren op De Moestuin heb je geen diploma’s of werkervaring nodig. Zaaien, schoffelen, oogsten en compost uitrijden moet je wel leuk vinden. Het meeste werk is buiten en vergt fysieke inspanning. Meestal werk je samen in groepen van 2-8 personen. De sfeer op de tuin is goed. Je bent welkom.

 

Een traject in ons Lunchcafé/ de winkel

Om in het Lunchcafé of de Moestuinwinkel te kunnen werken heb je geen diploma’s of werkervaring nodig. Je moet het wel leuk vinden om gasten te helpen en samen te werken met anderen. Meestal werk je in een groep van 2-10 personen. Er zijn veel verschillende bezigheden waar je van kan leren zoals basiscompetenties en vakcompetenties: snijtechnieken leren, taarten bakken, koken en afwassen in de keuken. Of bestellingen opnemen en serveren in het Lunchcafé of op het terras en afrekenen en bijvullen in de winkel. In goed overleg worden de taken verdeeld, en je werkt samen in een prettig team en op jouw niveau.


Traject in de Oranjerie

Wil je doorstromen naar een leerwerkplek, dan kan je mogelijk als leerling in De Oranjerie aan de slag. Lees hierover meer onder het tabje Leerwerkbedrijf De Oranjerie.

 

Trajecten bij de Moestuin

Een team van vakkrachten met aan het hoofd een ervaren trajectbegeleider bieden zorg en begeleiding aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit kan in verschillende trajecten. Samen kijken we eerst wat het beste bij jou past.

 

Traject: Maatwerk (Arbeidsmatige activering)

 • Voor wie: Voor medewerkers met een grote afstand op de arbeidsmarkt.
 • Wat: Je werkt vanuit een werk gerelateerd plan op maat voor jou, met daarin doelen op maat: afhankelijk van jou ontwikkel-behoefte. Dit plan maak je samen met onze trajectbegeleider.
 • Hoe: Door middel van een kennismakingsgesprek met de trajectbegeleider kijken we of, hoe en wanneer we iets voor elkaar kunnen betekenen. We doen dan samen een aanvraag bij het desbetreffende Buurtteam. Voor maatwerk betaal je bij het CAK geen eigen bijdrage.
 • Begeleiding: Je werkt samen met een vakkracht(en), werk inhoudelijk kunnen zij je van alles leren. De trajectbegeleider is er voor de voortgang van je traject. Dit betekend dat je plan van aanpak krijgt, deze word maandelijks besproken en bijgestuurd, ook kan de trajectbegeleider meedenken met jouw toekomst perspectief en wat je daarvoor nodig hebt.
 • Doel: In de samenleving meedoen en werken, onder begeleiding van een vakkracht.
 • Waar: In de moestuin of in de horeca.

 

Traject: Sociale prestatie

 • Voor wie: Voor medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt.
 • Wat: Dit gaat om meedoen. Je kan na uitleg enigszins zelfstandig werken of je stelt zelf een vraag aan de vakkracht.
 • Hoe: Door middel van een kennismakingsgesprek met de trajectbegeleider kijken we of, wanneer en hoe we iets voor elkaar kunnen betekenen.
 • Begeleiding: Op de werkvloer krijg je aansturing van de vakkrachten. De trajectbegeleider is beschikbaar wanneer de je een afspraak maakt. De begeleiding bestaat uit een gesprek (ongeveer eens per 6) weken over je voortgang. 
 • Doel: Meedoen met alle soorten werkzaamheden op de moestuin, soms samen, soms alleen.

 

Traject: Stage/Leerwerktraject

 • Voor wie: Voor studenten 3e of 4e jaar van VMBO BB, Studenten BOL en BBL (XL ENtree), en praktijkonderwijs stages in het 5e en 6e jaar die graag in een innovatieve sociale onderneming willen stage lopen.
 • Wat: Werkend leren in de keuken/bediening/winkel/tuin.
 • Hoe: Stuur een mailtje met je motivatie en CV.
 • Begeleiding: Op de werkvloer krijg je aansturing van de vakkrachten, voortgangsgesprekken heb je met je stagebegeleider.
 • Doel: Werkend leren en kennismaken met je vak.

 

Hoe kan ik bij De Moestuin aan de slag?
Voor een Maatwerk traject (Arbeidsmatige activering) op de Tuin of in het Lunchcafé kom je bij ons bedrijf binnen via:

 

Meer informatie

Neem contact op door een mailtje te sturen naar zorgenondersteuning@moestuinutrecht.nl

of te bellen met onze trajectbegeleiders Nienke & Caroline 06-22723010

Meer informatie?

Neem contact op door een mailtje te sturen naar zorgenondersteuning@moestuinutrecht.nl of te bellen met onze zorgcoördinators


tuinop de tuinsamen met vrijwilligersgezelligheid
Home
Zoek
Nieuws Contact Ligging